DZIAŁALNOŚĆ

Działalność i inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

 1. Współorganizator I, II i III konferencji „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”
 2. Udział w wydarzeniu Noc Innowacji 2021 – prelekcja Pani Prezes PTZI pt. Przyszłość tworzenia – Przemysł 4.0 na Uniwersytecie Zielonogórskim”
 3. PTZI jako partner w Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, 25.03.2021 r.
 4. Honorowy Patronat Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca  organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską
 5. Udział w wydarzeniu realizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego „InnoUZ – Noc Innowacji na Uniwersytecie Zielonogórskim” – prelekcja Pani Prezes PTZI pt. „Innowacje w inżynierii produkcji”
 6. Porozumienia o współpracy z Centrami Transferu Technologii – Porozumienie PTZI i CPTT UZPorozumienie PTZI i PWSZ w Nysie, Porozumienie PTZI i CZIITT Politechniki Warszawskiej, Porozumienie PTZI i Politechniki Poznańskiej
 7. Współorganizator konferencji naukowej Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  na rok 2021
 8. Współorganizator konferencji naukowej Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na rok 2020
 9. Współorganizator I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów
 10. Współwydawca opracowania nowego kierunku studiów Tworzenie Innowacji i Zarządzanie Projektami
 11. Współorganizator konferencji naukowej Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2017-2019 r.