DZIAŁALNOŚĆ

Konferencja “Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

W dniu 18.12. 2020 r. w  Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) odbyła się w formie online konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

Organizatorami spotkania byli:

 • Sekcja Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
   
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami.

W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezydium i Członkowie Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele przedsiębiorstw, które współpracują z Instytutem Inżynierii Mechanicznej oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.

Zaproszonych gości powitali prof. Józef Kuczmaszewski – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN,  prof. Justyna Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ oraz Karol Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, który dodał, że była to pierwsza konferencja on-line, jaką miał zaszczyt rozpocząć. Następnie Pani Dyrektor IIM UZ przedstawiła, w jaki sposób Instytut Inżynierii Mechanicznej współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami zarówno w Polsce jak i poza krajem.

W programie obrad były dwa panele.

W pierwszym z nich omówiono dobre praktyki współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji. O swoich doświadczeniach z projektów realizowanych w kooperacji uczelnia – firma opowiedzieli: prof. Maria Mrówczyńska – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ, prof. Michał Sąsiadek – Kierownik Katedry Mechaniki i Projektowania Maszyn IIM UZ, Dariusz Trond – Dyrektor R&D Lumel S.A., Anatol  Kałasznikow – Prezes AK Anatol, Łukasz Piechowicz – Dyrektor Działu ds. Badań, Rozwoju Technologii i Konstrukcji SECO/WARWICK S.A., Wojciech Szefner – Prezes Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o..

Ostatni panel dotyczył kierunków współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji. Swoje prezentacje przedstawili: prof. Justyna Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ, prof. Bożena Kaczmarska – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (Politechnika Świętokrzyska), Karol Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, Paweł Sługocki – Prezes EXPETO Sp. z o.o, Krzysztof Burda – Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.


 

Działalność i inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

 1. Udział w wydarzeniu Noc Innowacji 2021 – prelekcja Pani Prezes PTZI pt. Przyszłość tworzenia – Przemysł 4.0 na Uniwersytecie Zielonogórskim”
 2. PTZI jako partner w Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, 25.03.2021 r.
 3. Honorowy Patronat Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca  organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską
 4. Udział w wydarzeniu realizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego „InnoUZ – Noc Innowacji na Uniwersytecie Zielonogórskim” – prelekcja Pani Prezes PTZI pt. „Innowacje w inżynierii produkcji”
 5. Porozumienia o współpracy z Centrami Transferu Technologii – Porozumienie PTZI i CPTT UZPorozumienie PTZI i PWSZ w Nysie, Porozumienie PTZI i CZIITT Politechniki Warszawskiej
 6. Współorganizator konferencji naukowej Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  na rok 2021
 7. Współorganizator konferencji naukowej Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na rok 2020
 8. Współorganizator I Warsztatów Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów
 9. Współwydawca opracowania nowego kierunku studiów Tworzenie Innowacji i Zarządzanie Projektami
 10. Współorganizator konferencji naukowej Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2017-2019 r.