DOKUMENTY

Dokumenty do pobrania:

Statut Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami – PDF
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu – PDF

Uchwała nr 1/2016 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej opłacania – PDF

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami – DOCX
Wypełnioną deklarację prosimy wysłać na adres zamieszczony w zakładce „KONTAKT”.