CYKL KSIĄŻEK

NAUKA I PRAKTYKA INNOWACJI

Redaktor naukowy cyklu
Ryszard Knosala

Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Ryszard Knosala
Anna M. Deptuła

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Ryszard Knosala
Barbara Wasilewska
Anna Boratyńska-Sala

Kreatywność pracowników i twórcze zespoły
Ryszard Knosala
Kamila Tomczak-Horyń
Barbara Wasilewska

Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi
Andrzej Jasiński
Paweł Głodek
Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych
Stanisław Łobejko
Dariusz Plinta
Alicja Sosnowska

Metody i techniki projektowania innowacji
Dorota Jelonek
Aleksander Moczała

Tworzenie ekoinnowacji
Ewa Dostatni
Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

Komercjalizacja i transfer technologii
Wacław Gierulski
Krzysztof Santarek
Joanna Wiśniewska

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji
Krzysztof Janasz
Bożena Kaczmarska
Julita Wasilczuk

Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych
Teresa Kraśnicka
Bartłomiej Gładysz
Aneta Kucińska-Landwójtowicz