Zaproszenie na II konferencję „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

Szanowni Państwo,

Komitet Inżynierii Produkcji PAN,
Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami,
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz
Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

serdecznie zapraszają na II konferencję:

„Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

która odbędzie się w formie on-line w dniach 16-17 grudnia 2021.

Link do logowania na obrady zostanie rozesłany do Uczestników na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail  w dniu 13.12.2021 r.

Zakres tematyczny:

• Modele i przykłady współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społecznym w inżynierii produkcji.
• Modele i przykłady współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym w inżynierii produkcji.
• Przykłady współuczestnictwa pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia.
• Przykłady współuczestnictwa pracodawców w procesie dydaktycznym.
• Przedsiębiorczość akademicka.
• Komercjalizacja własności intelektualnej w inżynierii produkcji.
• Korzyści z współpracy między nauką a gospodarką.
• Bariery współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych.
• Inne zagadnienia współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

Ważne terminy:

• Zgłoszenie uczestnictwa – 30.11.2021 r.  (nowy termin),

• Termin nadsyłania streszczeń artykułów – 30.11.2021 r.,

• Termin otrzymania dostępu do konferencji w trybie on-line – 13.12.2021 r.,

• Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów  – 15.01.2022 r.

Sponsorzy

      

Publikacje

Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w Monografii pt.: „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – praktyczne przykłady”. Publikację należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w „Szablonie publikacji”.

Kontakt:

adres e-mail: konferencja@ptzi.pl
telefon: +48 789-441-730

Do pobrania:

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie do udziału w giełdzie pomysłów – KONKURS

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Szablon publikacji