Konferencja „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

W dniu 18.12. 2020 r. w  Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) odbyła się w formie online konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

Organizatorami spotkania byli:

  • Sekcja Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
     
  • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
     
  • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
     
  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami.

W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezydium i Członkowie Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele przedsiębiorstw, które współpracują z Instytutem Inżynierii Mechanicznej oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.

Zaproszonych gości powitali prof. Józef Kuczmaszewski – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN,  prof. Justyna Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ oraz Karol Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, który dodał, że była to pierwsza konferencja on-line, jaką miał zaszczyt rozpocząć. Następnie Pani Dyrektor IIM UZ przedstawiła, w jaki sposób Instytut Inżynierii Mechanicznej współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami zarówno w Polsce jak i poza krajem.

W programie obrad były dwa panele.

W pierwszym z nich omówiono dobre praktyki współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji. O swoich doświadczeniach z projektów realizowanych w kooperacji uczelnia – firma opowiedzieli: prof. Maria Mrówczyńska – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ, prof. Michał Sąsiadek – Kierownik Katedry Mechaniki i Projektowania Maszyn IIM UZ, Dariusz Trond – Dyrektor R&D Lumel S.A., Anatol  Kałasznikow – Prezes AK Anatol, Łukasz Piechowicz – Dyrektor Działu ds. Badań, Rozwoju Technologii i Konstrukcji SECO/WARWICK S.A., Wojciech Szefner – Prezes Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o..

Ostatni panel dotyczył kierunków współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji. Swoje prezentacje przedstawili: prof. Justyna Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ, prof. Bożena Kaczmarska – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (Politechnika Świętokrzyska), Karol Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, Paweł Sługocki – Prezes EXPETO Sp. z o.o, Krzysztof Burda – Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.