SUKCES STUDENTÓW WYNALAZCÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Laureaci 14. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca w dniach 17-21 kwietnia 2024 roku profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem prezentowali i promowali wyniki swojej działalności badawczo-naukowej na arenie międzynarodowej podczas 49. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2024, w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie, w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

Międzynarodowe jury Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2024 bardzo dobrze oceniło rozwiązania prezentowane przez Studentów-Wynalazców, którym przyznano pięć medali oraz pięć nagród specjalnych.

Złotym medalem został nagrodzony Piotr Pańtak z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rozwiązania pt. „Sposób otrzymywania biomateriału kościozastępczego
w postaci hybrydowych granul” oraz „Sposób otrzymywania hybrydowych granul na bazie hydroksyapatytu”, współtwórcy: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH, dr inż. Joanna Czechowska. Dodatkowo zespół otrzymał nagrodę specjalną przyznaną przez The First Institute of Researchers and Inventors in I.R. Iran.

Srebrny medal zdobył Marcin Jakubiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozwiązanie
pt. „Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych”, współtwórcy: prof. dr hab. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram, dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski, dr hab. Gniewomir Latacz, prof. dr hab. Marta Struga. Zespół został również wyróżniony nagrodą specjalną przyznaną przez „Lucian Blaga” University of Sibiu w Rumunii.

Brązowy medal otrzymała Karina Niziołek z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki za rozwiązanie pt. „Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych”, współtwórcy: mgr inż. Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala. Dodatkowo zespół odebrał nagrodę specjalną Thailand Award for the Best International Invention & Innovation przyznaną przez National Research Council of Thailand.

Brązowym medalem został nagrodzony Seyed Amirhossein Hashemi Bosari z Politechniki Świętokrzyskiej za rozwiązanie „Hybrydowy układ napędowy bezzałogowego statku powietrznego
o dużym udźwigu”, współtwórca dr inż. Łukasz Nowakowski. Twórcy otrzymali również nagrodę specjalną „Lucian Blaga” University of Sibiu w Rumunii.

Brązowy medal zdobył Piotr Falkowski reprezentujący Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Politechnikę Warszawską za rozwiązanie pt. „Egzoszkielet rehabilitacyjny”, współtwórcy: Bazyli Leczkowski, Julia Wilk, Wojciech Kiński, dr inż. Zbigniew Pilat). Dodatkowo zespół został wyróżniony nagrodą specjalną „Lucian Blaga” University of Sibiu
w Rumunii.

Z Laureatami Konkursu na stoisku polskim Wystawy spotkali się: Pan Zbigniew Czech, Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz Pani Patrycja Czubkowska, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP, którzy wyrazili swoje ogromne uznanie dla prezentowanych rozwiązań oraz pogratulowali dotychczasowych sukcesów i życzyli kolejnych.

Stoisko z polskimi rozwiązaniami odwiedzili liczni goście, inwestorzy i odwiedzający Wystawę, którzy mogli zapoznać się z prototypami rozwiązań, informacjami prezentowanymi na plakatach i ulotkach,  ale przede wszystkim podczas rozmów i dyskusji merytorycznych ze Studentami-Wynalazcami.

https://twitter.com/PLMissionGeneva/status/1780588859157364753

https://www.facebook.com/UrzadPatentowyRP/posts/pfbid02tkL2JqG6Nw9fAmWknaYycShE59WqMTJBPd3kRYAcSJvESY4LmPjKo7FodZDec9WTl?locale=pl_PL

W Misji Dyplomatycznej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyło się spotkanie połączone z prezentacją rozwiązań Laureatów Konkursu i dyskusją dotyczącą możliwości ich szerszej promocji na arenie międzynarodowej. W spotkaniu uczestniczyli Pan Ambasador Zbigniew Czech i Pani Anna Barbarzak – Radca-Minister ds. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Studenci-Wynalazcy i przedstawicielki Politechniki Świętokrzyskiej, organizatorki Konkursu. Delegacja polska miała również niepowtarzalną okazję odwiedzenia siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Laureaci Konkursu uczestniczyli również w seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), podczas którego prezentowali i promowali swoje rozwiązania oraz odbyła się dyskusja dotycząca różnych form wsparcia twórców w uzyskiwaniu ochrony praw własności przemysłowej. W seminarium wzięli udział: Pan Habip Asan, Dyrektor Division for Transition and Developed Countries, Pani Patrycja Czubkowska, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP, przedstawiciele WIPO i Politechniki Świętokrzyskiej.

https://www.linkedin.com/posts/habip-asan-8b35404a_wipo-intellectualproperty-innovation-activity-7186981085061234688-CHpt

Ważnym dla Studentów-Wynalazców miejscem spotkania i promocji swoich rozwiązań była Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), gdzie mogli zapoznać się z różnymi obszarami działalności naukowo-badawczej realizowanej w tej Organizacji, w tym badań w laboratorium CERN-ISOLDE, gdzie potężne akceleratory służą do badania cząstek elementarnych oraz działań związanych z gromadzeniem i przechowywaniem ogromnych zasobów danych w Data Center.

Wszystkim nagrodzonym Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Geneva Inventions jest największą i najbardziej prestiżową wystawą wynalazków w Europie. Każdego roku wynalazcy z całego świata prezentują swoje innowacyjne rozwiązania. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano ponad 1100 rozwiązań z różnych krajów świata. Wystawa jest przestrzenią do spotkania wynalazców z przedstawicielami biznesu i firm przemysłowych, okazją do wymiany doświadczeń czy podjęcia rozmów na temat wdrożenia na rynek nowych rozwiązań technicznych. Podczas wystawy każde prezentowane rozwiązanie podlega ocenie przez międzynarodowe jury, które najlepsze rozwiązania nagradza medalami.

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca realizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Konkurs wspiera wiele osób i instytucji, współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W dotychczasowych czternastu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 1400 rozwiązań przez około 3000 twórców z polskich uczelni.

Opracowanie:

mgr Gabriela Leniart

prof. ucz. dr hab. inż. Bożena Kaczmarska

Projekt Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską
ze środków MNSiW w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” na podstawie umowy SONP/SP/549659/2022.