WARSZTATY 2017

I Warsztaty poszukiwania innowacyjnych pomysłów

Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami prof. Ryszard Knosala oraz dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
dr Piotr Chwastyk mają przyjemność zaprosić na trzydniowe warsztaty rozwoju innowacji dla przedsiębiorstw.

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Wskazane zostaną sposoby rozwiązania wybranych zadań w przedsiębiorstwach, reprezentowanych przez uczestników warsztatów. Spotkanie będzie możliwością uczestnictwa w profesjonalnym doradztwie.


Miejsce warsztatów
: RCTWiTI, ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa
Termin warsztatów: 4-6.10.2017 r.
Czas trwania warsztatów: 8:00- 16:00

W tegorocznej edycji warsztatów obszary tematyczne są następujące:

Dzień 1: Diagnozowanie kreatywności pracowników i budowa twórczych zespołów – prowadzący: dr Barbara Wasilewska oraz mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Dzień 2: Rozwój przedsiębiorczości oraz finansowanie innowacji – prowadzący: dr inż. Anna Deptuła

Dzień 3: Wdrażanie innowacyjnych procesów i systemów produkcyjnych – prowadzący: dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska oraz dr inż. Piotr Wittbrodt


Koszt uczestnictwa
: NIEODPŁATNIE

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: biuro@ptzi.pl
Powinno ono zawierać:

  • imię i nazwisko, zajmowane stanowisko,
  • dane teleadresowe uczestnika warsztatów.

Termin nadesłania zgłoszenia: 30 września 2017 roku.
Dodatkowe informacje zostaną udzielone pod numerem telefonu: 661 356 305.