TWORZENIE INNOWACJI I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Komitet Inżynierii Produkcji PAN
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami
 
opracowały projekt nowego kierunku studiów

Tworzenie Innowacji i Zarządzanie Projektami