Skarbnik dr Katarzyna Skrzypek

Katarzyna-Skrzypek

Dr Katarzyna Skrzypek
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

Adiunkt w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ukończyła studia na kierunku Informatyka i Ekonometria (specjalność: systemy informacyjne) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2007 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNTUZ). W swojej pracy w PNTUZ współpracowała z przedsiębiorstwami produkcyjnymi z województwa lubuskiego w ramach realizacji projektów badawczo – rozwojowych i szkoleniowych oraz zajmowała się zagadnieniami innowacyjności, transferem technologii oraz komercjalizacją wiedzy. Od 2014 r. jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (WMUZ) – obecnie Instytutu Inżynierii Mechanicznej. W 2018 r. obroniła pracę doktorską pt. „Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive” na WMUZ (promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, promotor pomocniczy dr Magdalena Wojciech). W instytucie pełni funkcję: Koordynatora Wydziałowego Erasmus Plus oraz Programów UE. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się inżynierią produkcji, a w szczególności zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu innowacjami i wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ukończyła ponad 40 szkoleń polskich i zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania) z zakresu:

 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi,
 • zarządzanie jakością,
 • transfer technologii,
 • komercjalizacja wyników badań naukowych,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • zarządzanie projektami unijnymi.

Pracowała w 10 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in. na stanowisku:

 • koordynatora wydziałowego w projekcie pt. „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18)
 • koordynatora w projekcie pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego” (POIR.04.01.02-00-0064/17-00),
 • koordynatora wydziałowego w projekcie pt. „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17)
 • koordynatora w projekcie pt. „Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” (WTBR.02.03.00-08-008/10),
 • zastępcy kierownika projektu pt. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej ” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest autorka 25 opinii o innowacyjności dla przedsiębiorstw produkcyjnych z i poza województwa lubuskiego.