KONFERENCJA IZIP 2020

XXIII Konferencja
INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKOPANE 23-25.02.2020


Prace zostaną wydane przez PWE w monografii pt.:

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
CYFRYZACJA PRODUKCJI
Aktualności badawcze 2

Tematyka obrad

 1. Innowacyjność procesów i produktów
 2. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi
 3. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
 4. Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych
 5. Inżynieria procesów wytwarzania
 6. Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi
 7. Logistyka, łańcuchy dostaw
 8. Zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy, systemy wspomagania podejmowania decyzji
 9. Inżynieria jakości produkcji i usług
 10. Kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy
 11. Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 12. Techniki informatyczne, metody symulacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i inżynierii produkcji


Adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
ul. Katowicka 65/5
45-061 Opole

Kontakt z sekretariatem konferencji
Iwona Waligóra
tel. kom.: 661 356 305

e-mail: zakopane@ptzp.org.pl

Sekretarz naukowy konferencji
dr inż. Piotr Wittbrodt
tel. kom.: 692 627 853