IV konferencja: „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

 

Szanowni Państwo,

Komitet Inżynierii Produkcji PAN,
Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami,
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz
Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

serdecznie zapraszają na IV konferencję:

„Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 07-08 grudnia 2023 r.

Zakres tematyczny:

 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji
 • Zrównoważona produkcja
 • Nowe trendy w podejściu do zarządzania jakością
 • Przykłady współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji
 • Panel dyskusyjny pt.: „Szanse i zagrożenia dla współpracy nauki i biznesu w dobie rozwoju technologii Przemysłu 4.0”
 • Wystąpienia Laureatów Konkursu Student-Wynalazca:

Nikodem Nokielski, Politechnika Śląska, Podajnik do leków

Angelika Mieszczanin, Uniwersytet Śląski/Politechnika Śląska, Sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków

Dagmara Słota, Politechnika Krakowska, Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt oraz Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa

Ważne terminy:

 • Zgłoszenie uczestnictwa – 20.11.2023 r. (nowy termin)
 • Termin  wniesienia opłaty konferencyjnej – 20.11.2023 r. (nowy termin)
 • Termin nadsyłania streszczeń artykułów – 30.11.2023 r.
 • Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów  – 15.01.2024 r.
 • Link do części konferencji w trybie on-line: http://meet.uz.zgora.pl/konferencja_ptzi

Opłaty konferencyjne:

 • Koszt udziału w sesjach w trybie online: bezpłatny
 • Koszt udziału w sesji stacjonarnej: 500 zł

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami
Plac Jana Matejki 19/13
65-056 Zielona Góra

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S. A.
51 1090 2242 0000 0001 3370 1399

tytuł przelewu: Imię i Nazwisko – udział w sesji stacjonarnej

Lista rekomendowanych miejsc noclegowych:

Rezerwacja miejsc noclegowych – we własnym zakresie.

Do pobrania:

 Publikacja:

Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii pt.: „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – praktyczne przykłady”.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Partner honorowy:

 

 

 

 

Sponsorzy:

 

Partnerzy wspierający:

Kontakt:

adres e-mail: konferencja@ptzi.pl