IV konferencja: „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji” – relacja

W dniach 07–08.12.2023 r. w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) odbyła się w formie hybrydowej IV konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

Organizatorami spotkania byli:

 • Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk (KIP PAN),
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ),
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami (PTZI).
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ).

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z całej Polski, w tym władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezydium i Członkowie Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Prorektorzy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Politechniki Opolskiej, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, Dyrektor Biura NCBiR w Brukseli, prezesi, właściciele i przedstawiciele wielu przedsiębiorstw produkcyjnych oraz jednostek okołobiznesowych, sponsorzy: KGHM Miedź, Hermes, Inter Castor, Satino WEpa, JKB, młodzi innowatorzy.

Zaproszonych gości powitali prof. Józef Kuczmaszewski  – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz  prof. Justyna Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ, Prezes PTZI. Uroczystego otwarcia obrad dokonał J.M. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji oraz podnoszenia poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. Wykład inaugurujący pt. „Wyzwania w zarządzaniu jakością w inżynierii produkcji” wygłosił prof. Józef Gawlik (Politechnika Krakowska). Następnie Pani Joanna Bosiacka-Kniat (Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia, Poznański Park Naukowo-Technologiczny) przedstawiła możliwości finansowania wspólnych badań nauki i przemysłu.

Po przerwie kawowej miała miejsce pierwsza sesja, której przewodniczyła dr hab. inż.  Ewa Dostatni z Politechniki Poznańskiej. W zakresie tematyki zastosowania sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji wysłuchano 4 referatów:

 • „Application of Data Science and robotics in logistics processes”, Vinort Mahalingam, Hermes Fulfilment Sp. z o.o.
 • „Zarządzanie logistyką zwrotną z wykorzystaniem analizy skupień”, dr hab. inż. Anna Borucka „Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; dr hab. Edward Kozłowski, Politechnika Lubelska
 • „Wykorzystanie Machine Learning w zarządzaniu zapasami w łańcuchach dostaw”, Adam Karolewski, AI Team Lead, Smartstock Sp. z o.o.
 • „Proaktywne utrzymanie zasobów w modelu PAAS – prototypowanie ofert z wykorzystaniem oprogramowania z ograniczeniami”, dr inż. Eryk Szwarc, Politechnika Koszalińska.

Druga sesja dotyczyła tematu zrównoważonej produkcji. Przewodniczył jej dr hab. inż. Marcin Knapiński z Politechniki Częstochowskiej. W części tej konferencji przedstawiono 4 referaty:

 • „Czynniki ograniczające podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej w opinii producentów części i podzespołów technicznych środków transportu rolniczego”, dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce- prezentacja wyników projektu”, René Wickmann, Filip Dziedzic, Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, SIMP Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 • „Indywidualizacja produktów poprzez wsparcie pracownika produkcji narzędziami opartymi na technologii rozszerzonej rzeczywistości – przykład współpracy nauki i biznesu”, mgr inż. Andrzej Szajna, mgr inż. Adrian Dylewski, DTP Sp. z o.o.
 • „Zrównoważony przemysł- szanse, zagrożenia i perspektywy”, dr inż. Hanna Łosyk, Uniwersytet Zielonogórski.

Kolejnym wydarzeniem pierwszego dnia konferencji był panel dyskusyjny „Szanse i zagrożenia dla współpracy nauki i biznesu w dobie rozwoju technologii Przemysłu 4.0”, który poprowadziła prof. Justyna Patalas-Maliszewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W dyskusji udział wzięli: dr hab. inż. Maria Mrówczyńska (Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra), dr hab. inż. Marek Macko (Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), prof. dr hab. Grzegorz Królczyk (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Opolskiej, Opole), Michał Guzek – Dyrektor ds. Projektów Innowacyjnych (KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o.), Dariusz Tront – Dyrektor Działu R&D, Członek Zarządu  (LUMEL S.A.), Ewa Kocińska-Lange – Dyrektor Biura (NCBR w Brukseli – Business & Science Poland), Aleksander Janista – Kierownik Działu Badań Laboratoryjnych (Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu), Bartosz Sobkowski- Dyrektor ds. Technicznych (Hermes Fulfilment Sp. z o.o.).

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, uczestnicy mieli możliwość zwiedzić laboratoria (m.in. Laboratorium Analityki ufundowane przez KGHM Polska Miedź SA.) należące do Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ zlokalizowane w nowobudowanej hali laboratoryjnej.

Następnie goście udali się do restauracji „Srebrna Góra” gdzie dla uczestników przygotowano uroczystą kolacje oraz degustację połączoną z prelekcją nt. tradycji winiarskich w okolicach Zielonej Góry.

Drugi dzień konferencji został poświęcony prezentacji nowych trendów w podejściu do zarządzania produkcją oraz przykładów współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji. Rozpoczęto od wykładu prof. dra hab. Ryszarda Markiewicza (Uniwersytet Jagielloński) pt. „ChatGPT a prawo autorskie”. Następnie miała miejsce sesja trzecia konferencji pt. „Nowe trendy w podejściu do zarządzania produkcją”, której przewodniczył dr hab. inż. Aleksander Gwiazda z Politechniki Śląskiej. Wygłoszono następujące referaty:

 • „Koncepcja systemu FAS Control do sterowania procesem produkcji korpusu wodomierza”, dr inż. Magdalena Diering, dr inż. Agnieszka Kujawińska, dr inż. Krzysztof Żywicki, Politechnika Poznańska; mgr inż. Artur Meller, Fabryka Armatur „Swarzędz” Sp. z o.o.; Jędrzej Iglewski, HIT Kody Kreskowe Sp. J.
 • „Sterowanie produkcją z zastosowaniem koncepcji Digital Twin”, dr inż. Magdalena Diering, dr inż. Agnieszka Kujawińska, dr inż. Krzysztof Żywicki, Politechnika Poznańska; Przemysław Łuczak, HIT Kody Kreskowe Sp. J.
 • „Cyfrowe modelowanie człowieka w kształtowaniu zrównoważonego stanowiska pracy”, dr inż. Andrzej Lasota, Uniwersytet Zielonogórski
 • „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł pn. SMART FACTORY 4.0”, dr hab. Katarzyna Cheba, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Lubuski Klaster Metalowy.

Czwarta sesja konferencji dotyczyła przykładów współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji. Przewodniczącą sesji była dr hab. inż. Bożena Kaczmarska z Politechniki Świętokrzyskiej. Wygłoszono następujące referaty:

 • „Współpraca biznes – uczelnia na przykładzie doświadczeń Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej”, dr hab. inż. Piotr Grudowski, Politechnika Gdańska,
 • „Transfer technologii i innowacji w Dani i Polsce”, prof. dr hab. inż. Anna Budruk, Politechnika Wrocławska; dr inż. Renata Gnitecka, dr inż. Daniel Medyński, mgr inż. Krzysztof Kolbusz, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
 • „Od Teorii do Praktyki: Opracowanie Przekaźników Bistabilnych z Perspektywy Automatyzacji Produkcji – Współpraca Relpol S.A. z Uniwersytetem Zielonogórskim”, mgr inż. Piotr Tetlak, Relpol Sp. z o.o., Uniwersytet Zielonogórski.

Sesja zakończyła się referatami laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca:

 • Nikodem Nokielski, Politechnika Śląska, Podajnik do leków
 • Angelika Mieszczanin, Uniwersytet Śląski/Politechnika Śląska, Sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków
 • Dagmara Słota, Politechnika Krakowska, Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt oraz Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja specjalna konferencji „Podsumowanie projektu pt.: „Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych” w ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”. Sesji przewodniczył prof. dr hab. Mirosław Dudek – kierownik projektu.

Konferencję podsumowała i zakończyła prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska dziękując i gratulując wszystkim uczestnikom i prelegentom. W trakcie tych dwóch dni przeprowadzono wiele wartościowych dyskusji dotyczących współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

 

Partner honorowy:

Sponsorzy:

Partnerzy wspierający: