III Konferencja “Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji” – relacja

W dniach 15–16.12.2022r. w  Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) odbyła się w formie on-line III konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji. Organizatorami spotkania byli:

  • Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk (KIP PAN),
  • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ),
  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami (PTZI),
  • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT UZ).

W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników z ośrodków akademickich z całego kraju  (m.in. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa).

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był istocie współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji oraz stanu wdrożeń technologii Przemysłu 4.0. Wykład inaugurujący pt. „Wybrane problemy współpracy nauki i przemysłu w inżynierii produkcji” wygłosił prof. Józef Matuszek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej).

Drugi dzień konferencji został poświęcony prezentacji przykładów przedsiębiorczości akademickiej, projektów realizowanych we współpracy z przemysłem oraz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w biznesie. Obrady konferencji rozpoczęto od referatu p. Joanny Bosiackiej-Kniat (Kierownika Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia), która przedstawiła możliwości finansowania współpracy nauki z biznesem.  Następnie miała miejsce druga sesja  „Zrównoważony rozwój w biznesie”, a także panel dyskusyjny „Studia dualne przyszłością przemysłu”, który poprowadziła dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska. Trzecią sesję w II dniu konferencji pt. „Wspólne inicjatywy nauki i biznesu w inżynierii produkcji” przewodniczył prof. Marcin Knapiński z Politechniki Częstochowskiej, członek Zarządu PTZI.

Na zakończenie konferencji, w części kulturalnej, pokazano tradycje winiarskie w województwie lubuskim na przykładzie Winnicy Cantina z Mozów, prowadzonej przez dra Mariusza Pacholak.