II Konferencja “Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji”

W dniach 16.–17.12.2021 r. w  Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) odbyła się w formie online II konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji. Organizatorami spotkania byli:

 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami,
 • Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W konferencji wzięło udział prawie 60 uczestników, w tym władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezydium i Członkowie Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, zespół Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, Z-ca Prezesa UPRP,  prezesi, właściciele, przedstawiciele wielu przedsiębiorstw produkcyjnych, sponsorzy, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, przedstawiciele Regionalnych Punktów Kontaktowych, młodzi innowatorzy, którzy wzięli udział w Giełdzie pomysłów.

Zaproszonych gości powitali prof. J. Kuczmaszewski – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz  prof. J. Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ, Prezes PTZI. Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski.

Dzień I konferencji poświęcony był istocie współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji oraz komercjalizacji własności intelektualnej. Swoje prezentacje przedstawili: prof. K. Santarek z Politechniki Warszawskiej oraz dr P. Zakrzewski Wiceprezes Urzędu Patentowego RP.  W sesji I, której przewodniczyła prof. B. Kaczmarska z Politechniki Świętokrzyskiej, wygłoszono 4 referaty:

 • „Platforma badawczo-wdrożeniowa kluczowych technologii Przemysłu 4.0 w Politechnice Świętokrzyskiej” – dr S. Luściński, Politechnika Świętokrzyska
 • „Bariery wdrażania postulatów Przemysłu 4.0” – dr hab. inż. P. Niewiadomski, Uniwersytet Zielonogórski
 • „Bariery współpracy: biznes – nauka w ujęciu modelowym” – dr inż. F. Tużnik, Uniwersytet Warszawski
 • „Korzyści wynikające ze współpracy nauki i gospodarki na przykładzie tworzenia koncepcji wyrobu innowacyjnego” – mgr inż. K. Radwan, ATH w Bielsku Białej.

Następnie odbył się finał konkursu „Giełda pomysłów – droga od pomysłu do biznesu”. W wydarzeniu wzięły udział następujące prezentacje:

 • Dysza wylotowa silnika rakietowego – autorzy: P. Szmidt, Ł. Nocoń, M. Grzyb, Ł. Nowakowski (Politechnika Świętokrzyska),
 • The method of purifying polluted air in a region of an inversion layer – autorzy:  Gryboś, F. Jędrzejek (Akademia Górniczo-Hutnicza),
 • System elektronicznej obsługi pacjenta – autorzy: P. Wobalis, Koło Naukowe Java UZ (Uniwersytet Zielonogórski).

Pokazowe filmy ocenili: R. Grech – Prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., J. Starościc – Prezes Zarządu Perceptus Sp. z o. o., J. Frątczak – Współwłaściciel firmy 4Wall. Twórcy wszystkich pokazów otrzymali voucher na usługi marketingowe w jednej z Agencji Reklamowej.

Na koniec dnia odbył się panel dyskusyjny „Realizacja pomysłów – jak sprawić, aby nie kończyło się tylko na wielkich planach?”, który prowadziła prof. E. Dostatni z Politechniki Poznańskiej. W rozmowie wzięli udział: K. Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  dr hab. inż. F. Górski z Politechniki Poznańskiej oraz  P. Żebrowski z Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Dzień II konferencji dotyczył przedsiębiorczości akademickiej oraz projektów realizowanych we współpracy z przemysłem. Możliwości finansowania projektów z funduszy unijnych na lata 2021-2027 przedstawiła  Pani A. Korpal z RPK Szczecin.

W sesji II konferencji, prowadzonej przez prof. A. Gwiazdę z Politechniki Śląskiej,  wygłoszono prezentacje:

 • „Przykłady komercjalizacji realizowanych przez spółkę celową uczelni wyższej” – R. Grech, Prezes CEO Sp. z o.o.
 • „Rezultaty współpracy uczelni z biznesem. Diagnoza oczekiwań studentów”- dr T. Myjak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • „System planowania struktur kompetencji odpornych na zakłócenia” – mgr inż. E. Szwarc, Politechnika Koszalińska.

W sesji III, której przewodniczył prof. M. Knapiński z Politechniki Częstochowskiej, przedstawiono następujące referaty:

 • „Doskonalenie jakości realizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie branży AGD z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing” – dr inż. M. Kołosowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
 • „Laserowe zaokrąglanie krawędzi” – mgr D. Kulesza, mgr M. Dubiel, Gedia Poland Sp. z o.o.,
 • „Przykłady współpracy Instytutu Inżynierii Mechanicznej z otoczeniem gospodarczym” – dr inż. W. Babirecki, Uniwersytet Zielonogórski
 • „Badania i rozwój technologii powłok galwanicznych” – mgr inż. M. Talkowska, Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o..
 • „Model komunikacji branżowej z wykorzystaniem algorytmu dopasowania – nowe możliwości współpracy specjalistów branżowych działających na rzecz inteligentnych specjalizacji” – mgr A. Kanabrocka, BERSAIL Sp. z o.o..

Niespodzianką dla uczestników był autorski program kabaretowy P. Żejmo – skecz „Wykład”