I Warsztaty Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów

Odbyły się I Warsztaty Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów

Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami prof. Ryszard Knosala oraz dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
dr Piotr Chwastyk serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach rozwoju innowacji dla przedsiębiorstw.