Honorowy Prezes prof. Ryszard Knosala

RYSZARD KNOSALA

RYSZARD KNOSALA
Urodzony 8 sierpnia 1949 roku w Opolu.

Wykształcenie:
1974 – mgr inż., Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny,
1981 – dr nauk technicznych, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny,
1989 – dr hab. nauk technicznych, Technische Universität Dresden,
1996 – profesor nauk technicznych,
2015 – dr honoris causa Politechniki Opolskiej,
2019 – dr honoris causa Politechniki Częstochowskiej.

Praca w szkolnictwie wyższym:
1974-2001 – Politechnika Śląska w Gliwicach – od szczebla asystenta do profesora zwyczajnego.
1991-1994 – zastępca dyrektora Instytutu Budowy Maszyn.
1992-2001 – kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
1991-1994 – założyciel i kierownik Zakładu Technologii Maszyn i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania.
1994-2001 – założyciel i kierownik Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania.
2001-2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie na stanowisku profesora.
2001-2002 – inicjator utworzenia Uczelni i jej pierwszy rektor.
2002-2005 – rektor PWSZ w Nysie.
2006-2008 – rektor PWSZ w Nysie.
1997-2005
i od 2008 – Politechnika Opolska na stanowisku profesora zwyczajnego.
1997-2003 – założyciel i kierownik Katedry Inżynierii Produkcji.
1999-2005 – pełnomocnik ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.
2004-2005 – założyciel i dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji.
2008-2019 – dyrektor Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów.
2010-2019 – kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Praca poza szkolnictwem wyższym:
1976-1979 – projektant w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT Gliwice.
1992-1999 – sekretarz naukowy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice.
1999-2001 – doradca wojewody opolskiego ds. gospodarczych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
2005-2007 – poseł na Sejm RP V kadencji.
2007- 2011- senator RP VII kadencji.
2011- 2015- senator RP VIII kadencji.

Szczególne osiągnięcia:
Autor lub współautor 26 książek, podręczników i skryptów akademickich oraz blisko 500 artykułów naukowych, w tym ponad 100 opublikowanych za granicą. Twórca oryginalnej metody wspomagania podejmowania decyzji przedstawionej w książce „Bewerten technischer Systeme” wydanej przez Springer Verlag, Berlin 1977 oraz 2012 drugie wydanie. Specjalista w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania innowacjami, współautor książek: „Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji” WNT, Warszawa 2002, „Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy” PWE, Warszawa 2007, „Zarządzanie innowacjami” PWE, Warszawa 2014, „Operacyjne zarządzanie projektami” PWE, Warszawa 2015, „Ocena ryzyka wdrażania innowacji” PWE, Warszawa, 2018, „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań”, PWE, Warszawa, 2018, „Kreatywność pracowników i twórcze zespoły”, PWE, Warszawa, 2019, „Zarządzanie projektami innowacyjnymi”, PWE, Warszawa, 2020.
Promotor 22 doktorów, z których 1 uzyskał tytuł naukowy profesora, zaś 6 stopień doktora habilitowanego. Promotor 254 magistrów inżynierów oraz 144 inżynierów. W latach 1998 – 2012 redaktor naczelny czasopisma „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, a w latach 2010 – 2015 członek komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Management and Production Engineering Review”, a także od 2010 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Polish Journal of Management Studies”. Redaktor zbioru prac „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, WNT, Warszawa 1998 – 2011 oraz zbioru prac „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” i „Innovation in management and production engineering”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012 – 2018. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy serii 22 podręczników akademickich dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” PWE, Warszawa 2011 – 2014, a także pierwszego w Europie cyklu 11 książek „Nauka i Praktyka Innowacji” PWE, Warszawa od 2018. Redaktor naukowy i współautor dzieła „Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy”, PWE, Warszawa 2017. Redaktor naukowy i współautor książek „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1”, PWE, Warszawa 2019, „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 2”, PWE, Warszawa 2020. Inicjator utworzenia przez PWE nowej serii książek „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca”. Wydawca czasopism: „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” od 2013 roku oraz „Management and Production Engineering Review” od 2016 roku.

1999-2001 – współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Powołania i Wspierania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
1999 – 2002 oraz
2008 – 2013 – współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Ratunek Jeziorom Turawskim.
2000 – 2002 – współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
2000 – 2001 – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Opolu.
2005 – 2006 – członek Zespołu Ekspertów ds. Standardów Nauczania w MEN.
2005 – 2006 – prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy AZS PWSZ Nysa.
2006 – 2008 – prezes Klubu AZS PWSZ Nysa.
2013 – 2016 – członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
2009 – 2020 – przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.
2016 – 2020 – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.
od 2000 – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
od 2014 – przewodniczący Rady klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji.
od 2020 – honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.
od 2020 – honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Wyróżnienia:
Honorowy Obywatel Miasta Nysy – 2003,
Złoty Krzyż Zasługi – 1993,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2000,
Tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III st. – 1997,
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1999,
Medal Za Zasługi dla Politechniki Śląskiej -1997,
Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich -1990,
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2005,
Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Okręgu Opolskiego – 2005,
Medal Za Zasługi dla LZS – 2006,
Złota Odznaka Honorowa Zrzeszenia LZS – 2007,
Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości”- 2011,
Medal za Długoletnią Służbę I st. – 2014
Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira – 2015