CZASOPISMO

Trwają prace nad przygotowaniem od stycznia 2018 roku pierwszego numery czasopisma
Journal of Innovation Science and Practice